Made from beautiful buffalo horn
24cm long.
Shoe Horn
$16.50